Category: Contactos

L’APRENENTATGE COL·LABORATIU I SIGNIFICATIU AMB LES TIC

Objectiu i idees clau:  Les TIC són l’eina més poderosa de dinamització en l’aprenentatge col·laboratiu i significatiu: conceptes de connectivisme i singularitat tecnològica i rol docent del segle XXI, tast i dinàmica TIC, recull de sumari d’accions TIC en formació. Estructura i recursos: PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA DINÀMICA (1’) Targetes dels Àvatars INTRODUCCIÓ TEÒRICA DEL MARC […]

TIC EN FORMACIÓN. 1.SÉ TIC-LOUD. 3.El “nuevo Hotmail”: Outlook, contactos de las redes, OneDrive y Microsoft Office básico

Desde que Google y sus serivios de Cloud a los usuarios cogieron la delantera, Microsoft ha ido intentado seguir la estela. De ésta competencia apareció Outlook y sus servicios agregados, a modo de mejora en cuanto a entorno y facilidad de uso. 1.- El nuevo correo de Outlook: emails en modo de conversación y accesible […]